Avís legalL’accés o la utilització d’aquest lloc web suposa automàticament l’acceptació, per part de l’usuari, de la totalitat de condicions i de disposicions que recull aquest avís legal en el moment en què es produeixi aquest accés o utilització.
El contingut del web de SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C ha estat preparat únicament amb fins informatius.

- SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 622, 7B, amb NIF núm. A-64119084 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 38577, Foli 214, Full número B-329581, i al Registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, secció del Registre Administratiu de Societats Gestores d’Entitats de Capital Risc amb el núm. 54, és titular dels drets de propietat intel•lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per utilitzar-los i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

- SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C rebutja qualsevolresponsabilitat que derivi de la no correctautilització dels continguts d’aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los a la seva conveniència, a eliminar-los, a limitar-los o a impedir-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

- SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C no assumeix cap responsabilitat per la informació inclosa a pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços o de cercadors de les pàgines web de SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C.La presència d’enllaços a les pàgines webté una finalitat merament informativa i no suposa cap suggeriment, ni invitació, ni recomanació.

- SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.C garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Clàusula de Protecció de Dades


SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.Cgaranteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, així com amb el reglament que la desenvolupa, RD 1720/2007, de 21 de desembre, l’usuari queda informat i consent la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al seu tractament automatitzat, incloent-hi les dades a les quals l’empresa té accés com a conseqüència de la navegació per aquesta pàgina web.
L’usuari també queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació i d’oposició en els termes establerts a la legislació vigent a través d’un escrit a la nostra adreça, Diagonal,622 7B 08021 Barcelona.

Política de cookies


Què són els cookies?
Un cookie és un arxiu de text que s’emmagatzema a l’ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor web i tan sol aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut del cookie i permeten a la web recordar les preferències de navegació i navegar de manera eficient. Els cookies fan la interacció entre l’usuari i la web més ràpida i fàcil.

Quins tipus de cookies utilitzem?
SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A. S.G.E.I.Cno utilitza cookies pròpies, sinó únicament aquelles cookies de tercers que de forma anònima permeten recaptar informació estadística sobre la navegació, però no recullen informació personal. L’ús d’aquest tipus de cookies ens permet, a més, ajudar a millorar el servei que oferim valorant els rendiments de les pàgines dels nostres portals, optimitzant-les. Pot consultar la política de privacitat d’aquests cookies i ampliar informació sobre els mateixos al seu portal d’internet.

Configuració dels cookies
Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

L’usuari podrà permetre, bloquejar o eliminar els cookies instal•lats en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar la manera privada de navegació.